Арка на Шенкер 6,00 х 4,00 х 0,80 м

Надуваема арка произведена по задание на Shenker с външен размер 6,00 х 4,00 х 0,80 м. и вътрешен размер 4,40 х 2,40 м.

Вентилатора за надуване на арката е вграден в единият “крак” на арката.