Рекламни материали

Ние реализираме ефективно Вашите идеи, като разработваме и предлагаме рекламни концепции и стратегии според спецификата на Вашия бизнес, маркетинговите и рекламни цели, наличния бюджет и възможностите за рекламно въздействие на различните медии, с цел увеличаване на продажбите и откриване на нови пазари.

Плакати, флаери, проспекти

Фирмени бланки и формуляри, брошури и дипляни

 

Брошури / флаери / листовки / дипляни с различни размери.
Флаерите са един от видовете печатни продукти, получили широко разпространение и приложение през последните години.
Представляват малки цветни листовки с оригинален дизайн, представящи някакво събитие или дейност, продукти или услуги. Обикновено отправят определено предложение – промоция при вход или покупка на дадена стока.
Флаерът може да е имиджов или информационен, да съдържа цени или само да описва данните и преимуществата на продукта.
Флаерите са един от най-добрите начини за информиране на целева аудитория за предстоящи събития, отстъпки, разпродажби.
Фирмените флаери са необходими за всеки бизнес, който желае да привлече допълнителни клиенти.

 

 


Продуктови каталози и проспектиМенюта за заведения, магазини и други търговски обекти

 

Сватбени етикети и покани