Детски центрове

Нормативни документи, наредби и указания отнасящи се до експлоатацията на детски центрове:

Наредба №1 от 12.01.2009г. можете да изтеглите в PDF формат от тук  Сваляне
Указания за достъпност при площадките за игра в PDF формат Сваляне  
Ръководство към Европейския Закон срещу Дискриминацията на Хората в Неравностойно Положение в PDF формат Сваляне  
Безопасни площадки (Наръчник за администратори и собственици) в PDF формат Сваляне