Градинска тента тип “хармоника” на Ecofol

Градинска тента тип “Хармоника” на Ecofol 3.00 x 3.00 m без страница.

Конструкцията е готово изделие, ние произвеждаме тавана и страниците.

Възможни други размери 4,50 х 3,00 х 2,50 м. и 6,00 х 3,00 х 2,50 м. височина.