Детски център “Монтесито”

Оборудване и обзавеждане на зала за игра в Хотелски комплекс “Монтесито”.
Съоръжение тип “Лабиринт” на три нива с външна пързалка. Тунел, под съоръжението за по-голямо пространство за игра.
Обособена мека зона, чрез меки ограждения – тип “греди”, с включена “Модулна система за игра” на деца от 1 до 3 годинки и меки елементи за игра “Лего къщичка”.
Изградена обезопасителна ограда около залата за игра.