Есетра и Моруна за WWF Световен фонд за дивата природа

Надуваеми Есетри и Моруни – проектирани и изработени по случай “Дни на биологичното разнообразие и мигриращите риби – Есетрите в Деня на мигриращите риби”
И четирите риби са в естествени размери – 4,50 метра в дължина. Широчина 0,80 – 1,00 м.

Надуваемите реплики на есетрите и моруните са произведени по проект “Съвместни действия за повишаване на осведомеността относно свръхексплоатацията на дунавските есетри в Румъния и България“ , съвместно с WWF Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България.

Надуването на есетрите става посредством вграден вентилатор, който се нуждае от непрекъснат и постоянен ток 220 волта.
За всяко надуваемо съоръжение са необходими 200 вата мощност.