Зорб топка 3.00 m диаметър

3.00 m

Зорб е балон от PVC с диаметър 3.0;  3,2 до 3,6 метра, състоящ се от две сфери, като разстоянието между тях е напомпано с въздух. Пространството между сферите е 700 mm, а във вътрешната сфера се влиза през специален вход. Самият пътник носи звучното име „зорбонавт”. Въздушната възглавница между сферите предпазва зорбонавта от удари и травми.

Зорбът се движи най-добре по тревисти склонове, но може да се ползва и по вода.
Скоростта на зорба достига 50-60 км./ч.
Официално регистрираният рекорд за скорост на Зорб е 113 км/ч.

Теренът за зорбинг може да бъде различен в зависимост от поставените цели.
Идеалният терен е тревист склон с дължина 150- 200 m, с ъгъл на наклона 15-35 градуса и с обратен наклон, за да може да се спре. Теоретически може да се ползва и върху асфалт и пясък, но заради праха след време зорбът губи прозрачността си. Поради тази причина пясъчните и асфалтови настилки се покриват със специално покритие, защитаващо Зорба. При равен терен най-удачно се постига ефекта на затревения терен чрез специални надуваеми рампи с подходящ наклон.