Оборудване на зала за Помощно училище, гр.Търговище

Оборудване на игрова зала за Помощно училище, гр.Търговище съгласно задание:

Сух басейн с топки  с размери 1.30 х 1.30 х 0.60 m
4 броя пулове с номера, диаметър 0.50 m
Комбинирана мека зона 0,60 х 3,00 х 0,60 m
Люлка полукръг 0,40 х 1,00 х 0,50 m
Плътен цилиндър дунапрен 0,60 m
Модул за изкачване 0,80 х 0,55 х 0,40 m
Мека постелка с рисувани цифри 1.60 х 1.20 х 0.03 m
Мека постелка с релефни фигури 2,00 х 1,00 х 0,03 m
Мека постелка “Дама” 2.00 х 1.00 х 0.04 m
Люлка полумесец 1.20 х 0.60 х 0.40 m