Оборудване на зона за игрова терапия в СОУ “Луи Брайл”

Оборудване на стая за сензо -моторна стимулация и игрова терапия към материално-техническата база в СОУ за деца с нарушено зрение „Луи Брайл” гр.София:

1. Обезопасителна ограда – 3.00 х 2.70 х 1.00 m
2. Меки подложки – 3.00 х 2.70 х 0.05 m
3. Модул мека къща 1.50 х 1.50 х 1.50 m
4. Комплект „Кораб” 1.00 x 2.00 x 6.00 m
5. Пъзел човешка форма от 6 части 1.50 х 1.00 х 0.10 m
6. Елемент за лего къщичка 0.15/0.60 х 0.15 х 0.15 m
7. Костенурка – 2 елемента 0.70 x 1.00 x 0.50/0.30 m
8. Комплект за катерене и плъзгане 1.30 х 0.50 х 0.45 m
9. Мека люлка за едно дете 1.00 х 0.60 х 0.50 m
10. Модул малки вълни 0.75 х 0.50 х 0.40 m