Площадка за игра

0.58 x 0.80 x 0.08 m

Сглобяема площадка за игра, с променяща се форма.

Подходяща за дворни площи или детски кътове.
За деца от 1 до 5 години.

Размери на всяка страна :
– Височина: 58 см.
– Дължина: 80 см.
– Ширина: 8 см.