Промоция Fanta Play Tour 2015

Рекламни съоръжения проектирани и изработени изцяло съгласно задание за Fanta Play Tour 2015
Полоса с пънчета
Рампа за катерене
Тунел
“Катапулт”
Копия тип “Рицари”
Меки чукове за игра върху пънчета
Арка