Пътечка водна с препятствия 10.00 x 3.00 x 3.50 m

10.00 x 3.00 x 3.50 m

Съоръжение от тип съревнователно. Неограничен поток от ползватели.
Водната пътечка е подходяща, както за работа на външен, така и за вътрешен басейн.
Подходяща за употреба в спокойни и плитки водоеми и изкуствени басейни.

Изработват се от винил 650 гр.
Срок на изпълнение на поръчката до 15 работни дни.