Пътечка водна с препятствия вариант 2

 Съоръжение от тип “съревнователно”.

Подходящо за употреба в спокойни и плитки водоеми и изкуствени басейни.
Неограничен поток от ползватели.

Изработва се от винил 650 гр.
Срок на изпълнение на поръчката до 15 работни дни.