Рампа за Зорб топка 7.50 x 12.50 x 5.00 m

7.50 x 12.50 x 5.00 m

Рекламна рампа за “Зорбинг”.

Проектирана за лятното шоу на LOOP 2009 г. “Хайде да се потъркаляме”.

Съоръжение от състезателен характер.
При равен терен за по-доброто търкаляне на зорб топките, най-удачно се постига ефекта на затревения терен чрез специални надуваема рампи с подходящ наклон.