Топка за промоция на “Sanofi България” от винил кристал

Рекламна топка, произведена за промоция на “Sanofi България”.
Диаметър на топката 2,00 м.
Топката е изработена от от винил кристал 800 мкр. и е аналог на Топките за ходене по вода, също наше производство.
Надува се, чрез специална помпа на 220V ток.