Указателни табели “ЦУМ”

Указателни табели за фасадите и вътрешните информационни локации в “ЦУМ”.